tr

GeoTechnical Solutions

Çeşitli uygulamalar için lider GeoTechnical Çözümleri sağlayıcısı.

Modern Geoteknik Çözümlerimiz ve ürünlerimiz, geoteknik mühendisliği alanındaki bütün sorunların çözülmesine yardımcı olur. 

Çözümlerimiz, toprak takviyesinden arazi doldurmaya ve çok daha fazlasına kadar geniş bir yelpazeyi içermektedir. Geosentetikler, geotekstil malzemeleri, geogridler, geomembranlar, gabyon du

Müşteriler

Karayolu ve Demiryolu geliştiricileri ve yüklenicileri, Katı atık sahası sahipleri ve yüklenicileri,

Uygulama alanları

Su köprüleri ve menfezler, karayolu ve demiryolu viyadükleri, ekolojik geçitler, yaya tünelleri vb.

Karayolu ve Demiryolu uygulamaları (ağırlıklı olarak ayırma, takviye ve drenaj) ve çevre için geosentetik çözümler

Mühendislik ve yeraltı suyu koruması

Rekabet avantajı

Avrupa genelinde Geosentetik kullanımı yoluyla teknik çözümler uygulayan ve genel olarak beraberinde çevre açısından daha düşük bir etki ve maliyet getiren lider tedarikçi.

Soil Reinforcement
Soil Separators
Erosion Control
Geobarriers
Drainage
Asphalt Reinforcement
Plastic culverts
Retaining Walls