tr

ESG

ViaCon, görevi kötüye kullanma suçlamalarını çok ciddiye almaktadır. Bu nedenle: 

ViaCon çevrenin korunması, toplumun refahı ve kurumsal yönetim konusunda en yüksek standartlara ulaşmayı amaçlar. 

Sürdürülebilirlik, 21. yüzyıl için anahtar bir sözcüktür. Sürdürülebilir bir zihniyetin, doğrudan çevreyle ilgili olmayıp toplumun ya da işletmenin refahıyla ilgili olan eylemler de dahil olmak üzere eylemlerimizin her birini belirlemesi gerektiğine inanıyoruz. 

ViaCon, 2021 yılından bu yana Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden dördüne katkıda bulunan cesur bir ESG stratejisi belirlemiştir:

2020 yılında elde edilen ESG Başarıları:

 • 2021 yılı hedefleri de dahil olmak üzere 2023 ESG stratejimizi belirledik. 
 • Elektronik bir ihbar kanalı oluşturduk. 
 • Yönetim kurulu tarafından onaylanan bir dizi yeni uyumluluk prensibi belirledik. 
 • Bütün personel için bir uyumluluk eğitimi (e-öğrenme) oluşturduk. 
 • Politikalar ve eğitimler dahil olmak üzere ESG için intranet üzerinde bir “tek duraklı hizmet anlayışı” meydana getirdik. 
 • Winningtemp Katılım Anketini ve eNPS raporlamasını başlattık. 
 • Yetkilendirme matrisini güncelledik. 

2021 yılına gelecek olursak ViaCon’un ESG için odak noktası şunlar olacak:

 • Çözümlerimiz için sürdürülebilirlik iddialarımızı geliştirmek, 
 • Çevre üzerindeki kendi ayak izimizi ölçme becerimizi geliştirmek, 
 • Çalışan katılımına ve eNPS’ye yön vermek, 
 • Sağlığı ve güvenliği (kaybedilen günleri) iyileştirmek, 
 • Hurda ve hammadde tüketimini düşürmek, 
 • Plastik boru üretimimizde elektrik tüketimini azaltmak,